گاتر چدنی در زیرمجموعه گاتر ها را در اینجا میتوانید مشاهده کنید

در این زیرمجموعه میتوانید انواع گاتر های چدنی را باهم مقایسه کرده و انتخاب خوبی داشته باشید

در حال نمایش 3 نتیجه

کانال پلی آمید با گریل چدنی B125 (تحمل وزن 15 تن)

تومان۷۴۰.۰۰۰تومان۸۰۰.۰۰۰
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کانال پلی آمید با گریل چدنی C250 تقویت شده (تحمل وزن 25 تن)

تومان۹۷۰.۰۰۰تومان۱.۳۰۰.۰۰۰
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کانال پلی آمید با گریل چدنی C250 معمولی ( تحمل وزن 25 تن)

تومان۷۹۰.۰۰۰تومان۱.۳۹۰.۰۰۰
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند