همه چیز درباره گاتر

گاتر و انواع آن را در این دسته بندی میتوانید ببینید

انواع گاتر را در اینجا ببینید و مقایسه کنید

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

کانال پلی آمید با گریل چدنی C250 معمولی ( تحمل وزن 25 تن)

تومان۷۹۰.۰۰۰تومان۱.۳۹۰.۰۰۰
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کانال پلی آمید با گریل چدنی C250 تقویت شده (تحمل وزن 25 تن)

تومان۹۷۰.۰۰۰تومان۱.۳۰۰.۰۰۰
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کانال پلی آمید با گریل کامپوزیتی (تحمل وزن 25تن)

تومان۶۳۰.۰۰۰تومان۱.۱۰۰.۰۰۰
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کانال پلی آمید با گریل استیل 304 (تحمل وزن نفررو)

تومان۹۴۰.۰۰۰تومان۱.۰۰۰.۰۰۰
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کانال پلی آمید با گریل چدنی B125 (تحمل وزن 15 تن)

تومان۷۴۰.۰۰۰تومان۸۰۰.۰۰۰
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کانال پلی آمید با گریل اسلیم لاین (استیل 304) وسط و کنار

تومان۵۸۰.۰۰۰تومان۶۴۰.۰۰۰
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کانال پلی آمید با گریل سرامیک خور (استیل 304)

تومان۵۸۰.۰۰۰
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کانال پلی آمید با گریل پلی آمید (تحمل وزن 6 تن)

تومان۳۴۰.۰۰۰تومان۵۳۰.۰۰۰
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کانال پلی آمید با گریل سرامیک خور

تومان۳۵۰.۰۰۰تومان۴۱۰.۰۰۰
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کانال پلی آمید با گریل کنسولی

تومان۳۵۰.۰۰۰تومان۴۱۰.۰۰۰
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

اتصال خروجی

تومان۷۰.۰۰۰تومان۸۰.۰۰۰
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ته بند

تومان۳۰.۰۰۰تومان۳۵.۰۰۰
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند