بایگانی‌های کفشور استیل 120*8 - لئون پارس (لیان پارس صنعت آریا)