بایگانی‌های کفشور 30 سانتی - لئون پارس (لیان پارس صنعت آریا)