بایگانی‌های کفشور 80 سانتی - لئون پارس (لیان پارس صنعت آریا)