بایگانی‌های گاتر 25 تن - لئون پارس (لیان پارس صنعت آریا)